Logowanie
 
 
Nowy użytkownik
Odzyskanie hasła


UWAGA!

Użytkownikami IBOKa mogą zostać Klienci, którzy posiadają aktualną umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków sanitarnych. Na dzień dzisiejszy użytkownicy związani umową z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej (ADM) NIE SĄ OBSŁUGIWANI w systemie IBOK.